Енергоакція в ТЦ GORODOK Gallery

Енергоракція в ТЦ GORODOK Gallery

З 9 по 28 січня 2023 року в ТЦ GORODOK Gallery проходить Енергоакція. Зробіть покупку в ТЦ GORODOK Gallery на суму від 500 грн. та отримайте можливість виграти портативну зарядну станцію або 100 літрів бензину чи дизпалива на вибір. Що потрібно зробити щоб взяти участь в акції:

1. Зроби покупку у будь-якому магазині, ресторані, торгівельній точці на території ТЦ «GORODOK Gallery» на суму від 500 грн одним чеком.
2. Зареєструй чек на Стійці Акції у промоутерів «Енергоакції».
3. Одна людина може реєструвати будь-яку кількість чеків. Більше чеків – більше шансів на виграш.
4. Зберігай чек до розіграшу!
5. Очікуй на розіграш, який відбудеться в ТЦ «GORODOK Gallery» о 17:00 28 січня 2023 року під час Ярмарки на ЛЕД-сходах (Центральні ескалатори)
6. Будь на зв’язку! Будемо дзвонити переможцям.
7. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті ТЦ «GORODOK Gallery».
8. Протягом 10 днів з тобою зв’яжуться для підтвердження персональних даних та даних виграшного чеку.
9. За призом приходь особисто в ТЦ «GORODOK Gallery» та обов’язково візьми з собою документ, що посвідчує особу, та виграшний чек.

Призи:

1. Одна портативна зарядна станція ALLPOWERS S300, 288 Вт*год., 300 Вт. – головний приз.
2. Пʼять портативних зарядних станцій ALLPOWERS S200, 154 Вт*год, 200 Вт.  – другий приз.
3. Паливна карта або талони на 100 літрів пального (бензин чи дизельне на вибір) – третій приз.

Офіційні правила розіграшу «Енергоакція»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Рекламно-маркетингова акція з розіграшом призів «ЕНЕРГОАКЦІЯ» (далі «Акція») проводиться з метою привернення уваги споживачів до ТЦ « GORODOK Gallery » (м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 23) і збільшення відвідуваності зазначеного Торгового центру
1.2. Акція проводиться на території ТЦ «GORODOK Gallery» за адресою Україна, 04073, місто Київ, пр.Бандери Степана, будинок 23 (надалі – «місце проведення Акції»).
1.3. Акція проводиться у період з «09» годин «00» хвилин «09» січня 2023 року до «14» годин «59» хвилин «28» січня 2023 року включно, (надалі – «період проведення Акції»). Останній Акційний день – «28» січня 2023 року.
1.4. Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на Cайті https://gorodok.ua/energoaktsiya-2023/
1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Призів Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.
2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції («09» січня 2023 року ) виповнилося 14 років, які проживають на території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих територій та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних Правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).
Неповнолітні особи віком від 14 до 18 років мають право брати участь в Акції відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:
– співробітники ТЦ «GORODOK Gallery», клінінгових, охоронних підприємств що надають послуги в ТЦ, і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дідусь/бабуся);
– особи віком до 14 років.
2.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
• дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
• вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
• свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
• не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції ТЦ «GORODOK Gallery» , а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України.
2.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища (окрім використання в рекламних матеріалах), зображення Учасника (окрім використання в рекламних матеріалах), інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення (окрім використання в рекламі)) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.
2.8. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Приза Акції, якщо це було визначено згідно розділу 5 цих Правил.
2.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, або порушує вище вказані гарантії втрачає право на подальшу участь в Акції та може бути відсторонений від участі в Акції
2.10. Незнання Офіційних правил не звільняє Учасників від відповідальності за їх невиконання.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
3.1. Для участі в Акції необхідно протягом періоду Акції здійснити будь-яку покупку в будь-якому магазині, ресторані, торговій точці на території ТЦ “GORODOK Gallery”, включаючи гіпермаркет Фоззі та прикасову зону, на суму 500 гривень та більше, та зареєструвати чек на Стійці Акції. Один чек – один шанс виграти ПРИЗ. Повторна реєстрація одного і того ж самого чека забороняється. Кількість товарів в чеку не обмежена. Одна людина може зареєструвати декілька чеків.
Чеки за поповнення телефону, переказ коштів, обмінні та інші фінансові операції не беруть участі в акції.
3.2. Стійка Акції розташована на першому поверсі ТЦ “GORODOK Gallery”. Промоутери на Стійці Акції здійснюють реєстрацію чеків.
3.3. Стійка Акції працює протягом всього періоду проведення Акції з 10:00 по 20:00, без вихідних.
3.4. Учасник втрачає право брати участь в Акції, в разі повернення товару, чек на придбання якого зареєстрований для участі Акції.
4. ФОНД ПРИЗІВ АКЦІЇ.
4.1. Фонд Призів Акції складається з:
4.1.1. Портативних зарядних станцій ALLPOWERS S300 – 1 (одна) одиниця: головний приз, 1 місце, визначене згідно п.5.8.
4.1.2. Портативних зарядних станцій ALLPOWERS S200 – 5 (п’ять) одиниць: 2-6 місця, визначені згідно п.5.8.
4.1.3. Паливні карти або талони на право отримати 100 (сто) літрів бензину або дизельного палива ( на вибір переможця)– 10 (десять) одиниць: 7-16 місця, визначені згідно п.5.8.
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРИЗІВ: 16 (шістнадцять) шт.
4.2. Під ПРИЗОМ розуміється право купівлі за 1 (одну) гривню.
4.4. Виплата грошового еквіваленту вартості ПРИЗІВ АКЦІЇ або заміна їх на інше благо не допускається.
4.5. Фонд Призів рекламної Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість.
4.6. Загальний Фонд Призів рекламної Акції морже бути змінений , до нього можуть бути включені додаткові Призи, не передбачені цими Правилами. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, про це буде повідомлено у порядку, передбаченому п. 6.3. цих Правил.
4.7. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Призів рекламної Акції, несе їх виробник/постачальник.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.
5.1. Для участі у розіграші Призу кожний Учасник Акції повинен протягом періоду проведення Акції (п. 1.3 цих Правил) здійснити покупку в будь-якому магазині, ресторані, торговій точці в ТЦ GORODOK Gallery на суму 500 і більше гривень і зареєструвати чек, згідно розділу 3 цих Правил. При цьому, якщо Учасник, протягом періоду проведення Акції, зареєструє чеки належним чином більше ніж 1 (один) раз, то його шанси на отримання Призу збільшаться. Кожна 1 (одна) здійснена покупка з належним чином зареєстрованим чеком надає Учаснику Акції один шанс на перемогу у розіграші Призів.
5.2. Визначення Переможців Акції, що здобули право на отримання Призу відбувається шляхом проведення відповідного розіграшу Призу, серед усіх Учасників Акції, які взяли участь в Акції.
Розіграш Призів відбудеться 28 січня 2023 року о 17:00.
5.3. Визначення Переможців проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови, що вказані у п. 5.1. цих правил.
5.4. За результатами проведення Розіграшу визначається 16 (шістнадцять) учасників, які є переможцями. У разі неможливості вручення Призу та/або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець розіграшу, відповідно до умов п. 5.1. цих Правил, право на отримання Призу Акції набуває Учасник, що є наступний в списку. А у випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу наступне за ним місце в списку. У випадку якщо, жоден з Учасників не набув право на отримання Призу Акції організатор вирішує долю такого Призу на власний розсуд.
5.5. Після визначення Учасника Акції Переможцем, який здобув право на отримання Призу, протягом 10 днів, Учасник буде проінформований про це за номером мобільного телефону, за яким було зареєстровано чек. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі надати наступну достовірну інформацію про себе, а саме:
1) П.І.Б.;
2) День, місяць, рік народження;
3) Номер зареєстрованого чеку.
5.6. Вручення Призу здійснюється особисто Переможцю на території ТЦ GORODOK Gallery після пред’явлення паспорту та оригіналу чеку.
5.7. У випадку, якщо зв’язатись з Переможцем, який набув право на Приз Акції за вказаним номером телефону не буде можливості, та/або Переможець не надасть в строки, передбачені цими Правилами, відомості, зазначені в п.5.5., або Переможець відмовиться від отримання відповідного Призу Акції, або якщо Переможця буде визнано особою, що не має права брати участь в Акції (згідно розділу 2 цих Правил), такий Переможець позбавляється права на отримання відповідного Призу Акції.
5.8. Визначення Переможців Розіграшу проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесено дані (номер телефону) Учасників Акції, за допомогою сервісу random.org (або аналогічного рандомайзера).
5.9. Переможцем Акції вважається Учасник, який набув право на отримання одного з Призів Акції, згідно пунктів 5.1. та 5.2 цих Правил, з унікальним номером мобільного телефону, який було вказано при реєстрації Учасника.
5.10. Право на отримання Призу Акції не може бути передано переможцем Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання ПРИЗІВ Акції, можуть отримати їх виключно особисто.
5.11. Отримання Призів Акції через представника забороняється.
5.12. В отриманні Призів Акції може бути відмовлено, у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником необхідних документів, передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку недотримання Учасником інших положень цих Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника у шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання Правил Акції, реєстрація чужих чеків, аномальна активність, тощо).

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
6.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції за на Сайті: «https://gorodok.ua» протягом строку проведення Акції.
6.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та умов.

7. ОБМЕЖЕННЯ
7.1. Організатор рекламної Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо Призів рекламної Акції. Організатор рекламної Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками рекламної Акції і визначення прав на отримання відповідних Призів. Організатор рекламної Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, інтернет провайдерів, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської служби та/або співробітників будь-яких інших підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та організатором, чи вручення Призів в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Призи Акції.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Приз Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини організатора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
7.4. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.

8. ІНШІ УМОВИ.
8.1. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/ e-mail адресу Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, новин та інших інформаційних повідомлень від у майбутньому.
8.2. Організатор не несе відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.
8.3.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається організатором Акції.
8.4. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
8.5. Організатор не несе відповідальності за використання Призів Акції після їх одержання Учасниками Акції.
8.6. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Призів Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Призи Акції.
8.7. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.
8.8. Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Призів Акції Учасникам у випадку, якщо такий учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.10. Учасники Акції, що здобули право на отримання Призу Акції, не можуть передавати своє право отримати Приз третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності, або належного проведення Акції, організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.
8.12. У випадку, якщо у споживача, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково повинен звернутися із заявленим питанням за телефоном ‭+380 (96) 513 59 00‬, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питаннями в період проведення Акції, організатор не несе відповідальності за не вирішення даних скарг, і споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до організатора.‬‬‬‬
8.13. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призового фонду Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.
8.14. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.
8.15. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *