Акція “Чого насправді хочуть українські жінки навесні 2023?”

Раді оголосити нову акцію від ТЦ GORODOK Gallery “Чого насправді хочуть українські жінки навесні 2023?”. Щоб взяти участь в акції пройдіть опитування на сайті http://www.radiotest.com.ua/ з 6 по 19 березня 2023 року, і отримайте шанс виграти подарунковий набір від ТЦ «GORODOK GALLERY». У наборі 3 сертифікати, які дають право на придбання товарів/послуг в торгових закладах компаній-емітентів. Переможців оберуть випадковим чином та їх імена будуть опубліковані на сайті http://www.radiotest.com.ua/ 20 березня 2023 року. З усіма деталями і правилами акції можна ознайомитися нижче.

 

Взяти участь в акції

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ

Виконавець Розіграшу: ТОВ «БРАВЕНС-МЕДІА»

Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21, офіс 501

Ідентифікаційний код 42136628

Замовник Розіграшу: ТОВ «АСТ КОМПАНІ»

Юридична адреса: 04073 Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери 23

Ідентифікаційний код 38615606

  1. УЧАСНИКИ РОЗІГРАШУ

1.1. Участь в Розіграші мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Розіграшу виповнилося 18 років та за умови виконання ними умов участі в Розіграші (далі – «Учасник Розіграшу»/«Учасники Розіграшу»).

1.2. Учасниками Розіграшу не визнаються й не мають права брати участь в Розіграші:

1) особи, яким на момент проведення Розіграшу ще не виповнилося 18 років;

2) особи, які не виконали умови цих Правил.

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем;

  1. УМОВИ УЧАСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ

2.1. Для того, щоб взяти участь в Розіграші та мати право претендувати на Заохочення, Учасник повинен пройти опитування, давши відповіді на запитання анкети, яка розміщується на сайті http://www.radiotest.com.ua/.
2.2. Опитування проводиться на сайті з «06» березня 2023 по «19» березня 2023 року включно.
2.3. Опитування та збір анкет припиняється «19» березня 2023 року о 23:59 годині. Зібрані дані звіряються Організатором на предмет виконання всіх умов Акції.
2.4. У Розіграші бере участь лише одна анкета від одного Учасника опитування.

2.5. Серед Учасників, які виконали умови Розіграшу, «20» березня 2023 року обирається Переможець/Переможці методом випадкової вибірки чисел.

2.6. Після проведення Розіграшу впродовж 24 годин на сайті http://www.radiotest.com.ua/ публікується ім’я Переможця/повний список Переможців, що отримують Заохочення Розіграшу.

  1. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД

3.1. Заохочувальний  фонд Акції обмежений та його кількість може бути змінена Замовником Акції (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Розіграш додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).

3.2. Заохочувальний фонд Розіграшу складається з подарункового набору від ТЦ «GORODOK GALLERY». Подарунковий набір включає в себе сертифікати (3 шт.) які дають право на придбання товарів/послуг  в торгових закладах компаній-емітентів відповідних сертифікатів, на умовах, визначених вказаними компаніями.

3.3. Заохочувальний фонд Акції, формується за рахунок власних засобів Замовника і використовується виключно для надання Заохочень Учасникам, що здобули право на отримання Заохочення Розіграшу. Під наданням Заохочення розуміється право викупу відповідного сертифікату за ціною 1,00 грн. в т.ч. ПДВ.

3.4. Характеристики Заохочень, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

3.5. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

3.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Розіграшу, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки на умовах цих Правил.

3.7. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Розіграшу, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником Розіграшу на власний розсуд.

3.8. Заохочення Розіграшу призначено для особистого використання Учасником Розіграшу і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.

3.9. Заміна Заохочення Розіграшу грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Розіграшу обміну не підлягає.

3.10. Замовник/Виконавець Розіграшу не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Розіграшу після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Розіграшу скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

3.11. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення лише 1 (один) раз протягом даного Розіграшу.

  1. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

4.1. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Замовнику/Виконавцю для подальшого отримання Заохочення.

4.2. З Учасником, який заповнив Анкету, та став Переможцем Розіграшу зв’язується представник Замовника та погоджує передачу Заохочення.
4.3. Отримання Заохочення Переможцем Розіграшу можливе лише на території̈ України. Для отримання Заохочення Переможець повинен надати Замовнику документ, що підтверджує особу Учасника: паспорт громадянина України або ID картку та ідентифікаційний код платника податків.

4.4. Заохочення будуть відправлені Переможцям Замовником Розіграшу Новою поштою на адресу відділення Нової Пошти, що визначить переможець. Доставка Заохочень Новою Поштою відбувається за рахунок Переможця Розіграшу.

4.5. У випадку, коли з Переможцем не можливо зв’язатися по вказаних у Анкеті учасника Розіграшу контактах у термін до «20» квітня 2023 він вважається таким, що відмовився від участі в Розіграші та отримання Заохочення.

4.6. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов’язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Переможець Розіграшу, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Розіграшу.

4.7. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.

  1. ПРАВОВІ УМОВИ

5.1. Факт участі в Розіграші, означає згоду Учасника з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.

Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Розіграші та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Розіграшу.

Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.

Учасник своєю участю в Розіграші, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

5.3. Для отримання Заохочення в рамках цього Розіграшу, Учасник має надати  інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цьому Розіграші Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

5.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

  1. ІНШІ УМОВИ.

6.1.  Обробка інформації̈, що становить персональні дані Учасників здійснюється виключно в межах та цілях необхідних для проведення Розіграшу та задоволення прав Учасника Розіграшу та на строк не більший̆ ніж необхідно для виконання умов Розіграшу, але не менше строку позовної давності.

6.2. Беручи участь у Розіграші Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші та отримання Подарунка.

6.3. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора Розіграшу обставини. Організатор не несе відповідальності за помилки третіх осіб.

6.4. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Заохочень та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення.

7.5. Виконавець залишає за собою право відмовити у видачі Заохочення, якщо Переможець не досяг 18 років, в тому числі у випадку ненадання документів вказаних в п. 5.2. цих Правил.

6.6. Офіційна версія цих Правил публікується на сайті на http://www.radiotest.com.ua/. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Виконавцем Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті.

6.7. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном Організатора 0 800 332 708.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *